Samtalscoach

Samtalscoach

Varför coaching?

För att finna lösningar och strategier som leder framåt mot ditt mål. Coaching är ett situationsbaserat lärande som utgår från din specifika situation och balansen inom dig.

 

Coaching ger goda resultat vid chefsutveckling, ledarskapsutveckling, medarbetarutveckling och personlig utveckling. Vid problemlösning av olika slag. Vid önskan om förändring och när du vill uppfylla en dröm inom rimlighetens gränser, nå ett mål.

 

Vad gör en coach?

En coach uppmuntrar till självinsikt, klargörande och nyupptäckt. Coachen är en jämbördig partner som håller i processen och stödjer dig i att nå tillfredsställande resultat i ditt liv.

 

Vad kan jag ta upp med min coach?

Det du är motiverad för och det du vill utvecklas i för att skapa resultat och förändring i ditt liv.

 

Hur ofta träffar jag min coach?

Coaching sker genom samtal där coach och klient träffas ett förutbestämt antal gånger.

 

Etiska riktlinjer

Coachingen utgår ifrån coachingens kärnkompetenser och följer ICFs etiska riktlinjer.

....

Rinmansgatan 9

633 46 Eskilstuna

Tel: 016 - 14 60 60

 

Receptionen är tillfälligt obemannad

Du oss säkrast når du oss via mail:

info@svenskkroppsterapi.se

Copyright © 2014 • All Rights Reserved • Svensk Kroppsterapi AB