COACHING


Coaching


Du ges ett tillåtande utrymme utan dömande, och du får möjlighet att utforska och vara den du verkligen är. Jag lyssnar med empati och kärlek för att vara ett stöd. Jag som coach föreslår verktyg för att du ska hitta din lust, motivation och ibland helt ny riktning i livet. Jag hjälper dig att förstå vem du är, och hur du skall omsätta dina inre insikter till praktiskt handlande. Du som människa är en helhet där kropp, själ, känslor och tankar står i nära samspel med varandra. Hur det samspelet fungerar är avgörande för hur du mår både psykiskt och fyskiskt. Ju mer du lär dig att lyssna och respektera din egen djupaste vilja, desto mer kommer livet att kännas meningsfullt och möjliggöra det för dig att skapa och leva det liv som du önskar och längtar efter. Du är unik och har en alldeles egen kraft och potential.

 

Det är viktigt att du lyssnar på och respekterar din egna vilja om livet ska kännas meningsfullt och du ska känna dig lycklig. Ändå är det ofta som din egna vilja låter sig stiga åt sidan. Nyckeln till ett hälsosamt liv är känslan och upplevelsen av meningsfullhet. Vet du vem du är och vad du vill så kommer du också att uppleva livet som meningsfullt.

 

Sessionen är 60 min och används för:

 

 • våra livskriser
 • sorger
 • psykisk ohälsa,
 • relationsproblem
 • självförverkligande
 • frigörande av kreativitet
 • stärkande av självkänsla
 • ta ansvar för sin hälsa,
 • få insikt om viljan
 • få syn på sina beteendemönster
 • för privatlivet så som i arbetslivet
 • se det som hjälper och se det som begränsar
 • få samspel mellan kropp, själ, känslor och tankar
 • finna mening och balans.

 


Min-yoga coaching (enskild)


Vi använder kroppen som verktyg att bli medveten och närvarande.

Att komma bort från vardagens stress och få ett tillåtande utrymme att vara allt som du är, och ge dig möjligheten att se på ditt liv med nya ögon och nya perspektiv.

Vad längtar du efter?

Om det inte finns några hinder, hur skulle du välja då?


Sessionen som är 90 min kan innehålla:


 •     andningsövning


 •     yogarörelser


 •     coaching


 •     självreflektion


 •     meditationKontakta mig!

 
 
 
 

Rinmansgatan 9                                                                                                                       

633 46 Eskilstuna                                                                                                                    

Tel 016-146060                                                                               Copyright © All Rights Reserved