Hypnoterapi - Coachning

HYPNOTERAPI

Genom hypnoterapi kan vi snabbt få kontakt med vårt undermedvetna och på ett kraftfullt sätt förbättra vår motivation och kreativitet.
Genom djup avslappning, inre visualisering och fokusering på känslor, medvetna och undermedvetna tankar utförs hypnoterapin. Terapeuten leder klienten in i djup och trygg avslappning, till en speciell situation eller känsla där det negativa suddas ut och endast positiva känslor och tankar byggs upp och kan förankras. Det är viktigt att klienten känner sig engagerad och är positivt inställd till hypnoterapi för att en omprogrammering ska kunna grunda sig i det undermedvetna.

 

Hypnoterapi är ett samspel mellan dig som klient och mig som hypnoterapeut. Jag blir din vägvisare som guidar dig tryggt genom hela sessionen. Du kommer vara avslappnad, fullt medveten och känna att du har kontroll under hypnosen. Du säger eller gör inget mot din vilja och du behöver inte känna krav att prestatera något.

När du följer mina instruktioner och anvisningar öppnar du upp till ditt undermedvetna. Där kan vi finna orsaken till ditt problem och lösa upp det som du behöver släppa taget om.

 

Några exempel där hypnoterapi kan vara en effektiv behandling.

  • Vid utbrändhet, stress, oro, ångest, fobier, dålig självkänsla/självförtroende, sömnproblem, ilska, sorg, olika beroenden /rök- eller snusavvänjning.
  • Om du vill ha hjälp med att nå dina mål och öka dina prestationer inom idrott, studier eller i arbetslivet.
  • Om du vill förändra oönskade mönster, vanor och beteenden.
  • Om du vill förbättra nära relationer.
  • Om du vill utveckla och skapa en positiv förändring i ditt liv

Hur många behandlingar behövs?

Oftast når man stora resultat och förändringar på bara en hypnoterapibehandling. Inför det första mötet ringer jag upp dig för en kort konsultation, Det samtalet kan du också själv boka via boknings-sidan på en tid som passar dig bra. Då kan du även få svar på eventuella frågor.


Hypnoterapi ersätter inte traditionell sjukvård, utan skall ses som ett komplement till den.